JEN PĚT VĚT

JEN PĚT VĚT

PROBLÉM

Čtení e-mailů a odpovídání na ně zabírá hodně času, což vede k dlouhodobému zahlcení všech, který tento způsob komunikace aktivně používají.

ŘEŠENÍ

Přistupujme ku odpovídání na e-maily jako by to byly textové zprávy sms, u nichž je délka odpovědi limitována. Namísto počítání písmen v e-mailech navrhujeme počítat věty.

JEN.PETVET.CZ JE TAKOVÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE, PŘI NĚMŽ DÉLKA ODPOVĚDÍ ODESÍLATELE NA JAKOUKOLI ZPRÁVU NEPŘEKROČÍ PĚT VĚT. JE TO PROSTÉ.